Consultoria Tecnològica
Serveis TIC

Oferim serveis d'assessorament tecnològic dels nostres experts per a ajudar les empreses a trobar la millor solució tecnològica.

Els nostres especialistes analitzaran les característiques de la seva empresa, l'assessoraran, orientaran i recomanaran el desenvolupament del programari a mida més adequat al seu cas.

El nostre servei de consultoria tecnològica passa primer per l'anàlisi, objectius i necessitats del client, definició del projecte per a disposar d'una visió integral i més rigorosa possible, i així oferir la solució més adequada amb les màximes garanties.

Serveis TIC:

  • Assessorament en noves tecnologies

  • Definició i adequació de l'estratègia en Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)

  • Pla de Sistemes d'Informació

  • Selecció i desenvolupament del programari i aplicacions més apropiades al seu negoci

  • Transformació del lloc de treball

  • Formació integral del personal

Els objectius dels nostres clients es tornen els nostres objectius i busquem la millor solució tecnològica i més adequada per a dur-ho a terme

Metodologia

Per a dur a terme els nostres projectes usem metodologies àgils, Scrum, la qual cosa ens permet visualitzar l'avanç del projecte, així com poder adaptar-nos millor als possibles canvis de requeriments.
En el cas del servei de consultoria tecnològica, prenem aquests principis àgils per a establir els alineaments del projecte.
Durant el procés es planteja a l'empresa la seva situació actual i les accions encaminades a la millora de la seva competitivitat.

Anàlisi

Ajudem les organitzacions a reflexionar, consensuar i dissenyar la millor estratègia tecnològica amb la finalitat d'aconseguir ser prou competitius.

Alineem l'estratègia de TI amb la del negoci per a oferir una perspectiva de TI global. El nostre objectiu és ser pràctics, concrets i enfocats directament als resultats.

Selecció i implantació de solucions

Els nostres experts l'ajuden a entendre i avaluar cadascun dels descobriments.

La nostra experiència i coneixement del mercat ens permetrà ajudar-lo a definir les seves necessitats, avaluar les diferents alternatives i adoptar la millor decisió.

L'ajudem en tota la fases de projecte i en la presa de decisions.

Ajudem els nostres clients a aconseguir les seves metes amb la tecnologia més adequada i avançada

Metodologia

Para lleva a cabo nuestros proyectos usamos metodologías agiles, Scrum, lo que nos permite visualizar el avance del proyecto, así como poder adaptarnos mejor a los posibles cambios de requerimientos.
En el caso del servicio de consultoría tecnológica, tomamos esos principios agiles para establecer los alineamientos del proyecto.
Durante el proceso se plantea a la empresa su situación actual y las acciones encaminadas a la mejora de su competitividad.

I a més t'oferim…

Desenvolupament de programari
Som experts en desenvolupament de programari a mida, per a donar solució als requeriments dels nostres clients.

Veure

Aplicacions mòbils
Som experts en el desenvolupament d'aplicacions mòbils a mida per a cobrir les necessitats específiques dels nostres clients.

Veure

Aplicacions web
De les necessitats dels nostres clients creem la solució que millor s'adapta a les seves necessitats.

Veure